JAZZ Z ETNO CAFE

Kawa i Jazz

seperator

Etno Cafe Wrocław 101 (ul. Piłsudskiego 101) i Vertigo Jazz Club & Restaurant stawiają na kawową improwizację.

Przyjdź do kawiarni Etno Cafe Wrocław 101 (przy Dworcu PKP Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 101), zamów KAWĘ VERTIGO i odbierz bilet na koncert z zamieszczonego na tej stronie programu Vertigo Jazz Club & Restaurant!

Etno Cafe to wrocławska palarnia kawy i kawiarnie, gdzie odpowiednio wypalone ziarno zostanie zaparzone w odpowiedni sposób. Etno Cafe to chwila niespieszności, to miejsce, gdzie z wygodnego fotela możesz oglądać zgiełk pędzącego miasta.

Co łączy Etno Cafe z jazzem?

1. Praca Roastera, który szukając unikalnych aromatów w ziarnach kawy improwizuje podczas doboru zielonych ziaren i ich wypału. Dopiero uzyskując satysfakcjonujące smaki zamyka je w paczce, niczym spisany utwór muzyczny.

2. Połączenie aromatu kawy z jazzem – czy nie są to kompatybilne doznania?

3. Vertigo! Bo od teraz zamawiając specjalną kawę w kawiarni Etno Cafe Wrocław 101 odbiorą Państwo bilet na koncert w Vertigo Jazz Club & Restaurant. Poniżej zamieszczone są wydarzenia na które serdecznie zapraszamy z otrzymanym przy zakupie kawy biletem.

Prosimy pamiętać że bilety można uzyskać wyłącznie w Etno Café – Wrocław 101, kupując specjalną kawę Vertigo.

Bilety

seperator

Aby wybrać koncert na jaki obowiązywać ma otrzymane przez Państwa zaproszenie należy zarejestrować się poprzez formularz znajdujący się poniżej.

Po wypełnieniu zostaną Państwo upoważnieni do wstępu na wybrane wydarzenie wraz z osobą towarzyszącą. Prosimy o okazanie biletu naszemu Hostowi przy wejściu do lokalu. Bilet nie jest gwarancją miejsca siedzącego, aby zarezerwować stolik – zapraszamy do zakładki rezerwacje.KLAUZULA INFORMACYJNA

Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka lub Administrator danych. informuje, że:

  • będzie administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu i w toku realizacji zamówionych w formularzu usług.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez STWRE lub podmioty działające na jej zlecenie w celu wykonania na Pani/a rzecz usług zamówionych w formularzu (art.6 ust.1 pkt b) RODO), lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)w zakresie na jaki jej udzielono w formularzu, a w ramach w/w  celu przetwarzania na czas odpowiednio: niezbędny do realizacji usług, lub do czasu cofnięcia zgody , nie dłuższy niż okres w jakim STWRE zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu przetwarzania;
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka lub Administrator danych. Dane te będą przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie.
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, STWRE będzie miała prawo do przetwarzania  Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  celu realizacji na Pana rzecz zamówionych usług,  wykonania obowiązku prawnego obciążającego STWRE lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez STWRE czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
  • STWRE w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym np.podwykonawcom usług, partnerom marketingowym. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz STWRE.
  • Z przysługujących Pani/u wobec  Administratora danych  uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Save The World Real Estates Sp. z o.o. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, , z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: vertigojazz@vertigojazz.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.
X