OFERTY INDYWIDUALNE

OFERTA INDYWIDUALNA

seperator

Szanowni Państwo!

Oferujemy idealne warunki dla przeprowadzenia spotkań firmowych, odczytów, imprez i uroczystości. Sala Vertigo Jazz Club & Restaurant jest wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę nagłośnieniową i system projekcyjny.

Każdej z imprez towarzyszyć może program artystyczny, przygotowany z myślą o upodobaniach muzycznych naszych klientów i ich współpracowników. W przestrzeni naszego klubu organizujemy również integracyjne warsztaty barmańskie, degustacje whisky, rumów oraz win dla zespołów oraz firm. Wystrój naszego klubu, standard obsługi i jakość potraw pomogą przetrzeć szlaki do zawarcia nowej współpracy biznesowej oraz utrzymania tej istniejącej.

KL

Mamy za sobą szereg realizacji,
dysponujemy doświadczeniem w przygotowywaniu:

 • szkoleń
 • konferencji
 • imprez integracyjnych i jubileuszowych
 • spotkań okolicznościowych
 • integracyjnych warsztatów barmańskich
 • degustacji rumów, whisky oraz win
 • imprez tematycznych
 • oraz innych wydarzeń

Lokal Vertigo może zaoferować:

 • 200 miejsc siedzących
 • 300 miejsc stojących
 • powierzchnia 250 m2
 • profesjonalna scena
 • bezpłatna szatnia
 • w pełni wyposażona kuchnia i bar
 • projektor multimedialny
 • klimatyzacja
 • garderoba artystów
 • doskonała akustyka i system nagłośnieniowy

Cechuje nas profesjonalizm i dbanie o szczegóły, tak aby wszyscy Państwa goście zapamiętali czas spędzony w Vertigo jak najlepiej.

OFERTA

Kontakt

seperator

Zachęcamy do kontaktu z naszymi managerami, którzy przedstawią Państwu ofertę:

Andrzej Rzeźwicki 726 637 756

andrzej.rzezwicki@vertigojazz.pl

Oławska 13, Wrocław

Piotr Warwarczyn 506 517 036

p.warwarczyn@vertigojazz.pl

Oławska 13, Wrocław

Klauzula Informacyjna

 

Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka lub Administrator danych. informuje, że:

 1. będzie administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu i w toku realizacji zamówionych w formularzu usług.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez STWRE lub podmioty działające na jej zlecenie w celu wykonania na Pani/a rzecz usług zamówionych w formularzu (art.6 ust.1 pkt b) RODO), lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)w zakresie na jaki jej udzielono w formularzu, a w ramach w/w  celu przetwarzania na czas odpowiednio: niezbędny do realizacji usług, lub do czasu cofnięcia zgody , nie dłuższy niż okres w jakim STWRE zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu przetwarzania;
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka lub Administrator danych. Dane te będą przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie.
 4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, STWRE będzie miała prawo do przetwarzania  Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  celu realizacji na Pana rzecz zamówionych usług,  wykonania obowiązku prawnego obciążającego STWRE lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez STWRE czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
 6. STWRE w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym np.podwykonawcom usług, partnerom marketingowym. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz STWRE.
 7. Z przysługujących Pani/u wobec  Administratora danych  uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Save The World Real Estates Sp. z o.o. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, , z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: vertigojazz@vertigojazz.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.